ONZE PRAKTIJK

Huisartsenpraktijk Varendries

Beweging is het beste medicijn!
Welkom op de website van huisartsenpraktijk Varendries. Hier vind je informatie over onze praktijk, enkele nuttige tips en kan je ook gemakkelijk een afspraak boeken.


Waarvoor kan zoal u bij de huisarts terecht?

o.a. voor preoperatief onderzoek, preventieonderzoeken, reisadvies en vaccinaties (best enkele weken voor uw vertrek, meer info op www.wanda.be), verzekeringsonderzoeken, bloedafnames, diagnose en opvolging van chronische ziekten (o.a. bloeddruk, hartfalen, longziekten, suikerziekte, gewrichtsaandoeningen, darmziekten, schildklierlijden, …), electrocardiogram (ECG), spirometrie, gynaecologische onderzoeken zoals borstonderzoek, uitstrijkjes, bespreken anticonceptie, behandeling van wratten, kleine chirurgische ingrepen zoals ingegroeide teennagel, wegname bepaald huidletsels … (niet bij elke arts, neem telefonisch contact op), infiltratie in gewrichten (niet bij elke arts, neem telefonisch contact op), levenseindebegeleiding en palliatieve zorg, thuiszorgoverleg, wondhechting & wondzorg.

 

 

NIEUWS

GRIEPvaccinatie

Net zoals vorig jaar organiseren we ook dit jaar met praktijk Varendries een GRIEPvaccinatiecampagne.
Die gaat telkens door op afspraak op zaterdagvoormiddag 24/10 – 31/10 – 7/11 – 14/11, in aanwezigheid van 1 arts en 1 praktijkassistent.
Je brengt zelf je vaccin mee en hoeft voor deze prik niets te betalen.
Dit jaar mogen we op die momenten enkel bepaalde doelgroepen vaccineren:
Risicopersonen en hun huisgenoten, zwangeren, mensen boven 50 jaar, gezondsheidszorgpersoneel.
Patiënten die buiten deze groep vallen, kunnen pas na 15/11 hun vaccin krijgen. 
 
Neem contact op met onze praktijkassistente om je voorschrift te krijgen en de afspraak vast te leggen.

Nieuw: 50plussers kunnen zonder voorschrift hun vaccin bij de apotheek krijgen!

gent.testcovid.be

Patiënten woonachtig in Gent die niet ziek zijn maar wel een hoger risico hebben, kunnen terecht in het testcentrum in Jan Palfijn.

Dit gaat over patiënten uit rode/oranje zone, hoogrisicocontacten of op verwijzing van het CLB.

Meer info en afspraak maken via  https://gent.testcovid.be/

Update 25/9/2020

Graag jullie blijvende aandacht en NIET naar de praktijk te komen indien u 1 van volgende symptomen vertoont: maak dan GEEN afspraak maar neem telefonisch contact op.
> Mogelijke symptomen zijn: koorts of koortsig gevoel, hoest, kortademigheid, slijmen, spierpijnen, neusloop, verstopte neus, niezen, verlies van reuk of smaak, diarree, misselijkheid/braken. Dit geldt ook als u de klachten niet als hinderlijk ervaart.
> Wij verwijzen u dan door naar het triagecentrum indien u onderzocht en getest moet worden.
> Kom naar de praktijk met een MONDMASKER.

Het verloop van een consultatie:
1   Kom niet veel te vroeg en uiteraard ook niet te laat.
2   Eerst aanmelden bij de praktijkassistente.
3   Buiten of in de wagen wachten. Bij slecht weer kunnen patiënten zonder auto in de wachtzaal wachten.
4   Als de arts u komt halen voor de consultatie: handen ontsmetten, pompje staat aan de ingang.
5   Draag steeds een mondmasker en raak geen klinken aan noch het bureau van de arts.
6   Indien mogelijk contactloos betalen.

> info-coronavirus.be
> Gentse coronacijfers
> Download onze steekkaarten voor meer info inzake testen / risico contacten / reizen.
> Bij verdere vragen kunt u bellen naar 0800 14 689.

Verlofregeling

Dr Bruggeman Petra: 28/09 tem 2/10 en 5-6/11
Dr Vanherweghe Pieter: 26-30/10
Dr Vandermeulen Eva: 2-6/11
Dr Schatteman Edwig: 6-13/11

(!)   Vrije consultaties kunnen momenteel (nog) niet doorgaan. 
RAADPLEGINGEN
Vrije consultaties
Dr.  Schatteman Edwig
maandag   8u309u30
woensdag   14u00  15u00 

(Vrije consultaties kunnen momenteel (nog) niet doorgaan!)

Online afspraak
Dr.  Schatteman Edwig
Dr.  Bruggeman Petra
Dr.  Vandermeulen Eva
Dr.  Vanherweghe Pieter

Indien er online geen afspraak meer beschikbaar is en het gaat over een dringend probleem, kunt u ons steeds telefonisch contacteren.
Naar onze afspraakmodule
uurrooster downloaden
Telefonische afspraak
Telefonische afspraak, indien u niet online kunt boeken:

09 / 227 64 84

Gelieve het kort te houden aan de telefoon. 

OPGELET   
Dr. Vandermeulen is geen sportarts.
Voor een sportonderzoek of -keuring maak je dus best een afspraak bij één van de andere artsen.
Dr. Vanherweghe is wel sportarts, maar geen keuringsarts.
Voor een sportkeuring maak je dus best een afspraak bij één van de andere artsen.
Specifieke onderzoeken:
Voor een medisch onderzoek specifiek voor atletiek maak je best een afspraak bij Dr. Bruggeman Petra. 
Voor een preoperatief onderzoek met ekg gelieve te bellen voor een afspraak.

 

TEAM

Onze artsen

Maak een afspraak bij één van de artsen.
Dr. Schatteman Edwig
Dr. Schatteman Edwig

Afgestudeerd aan de UGent in 1982. Bijkomende specialisatie sportgeneeskunde

Dr. Bruggeman Petra
Dr. Bruggeman Petra

Afgestudeerd aan de KULeuven in 2005. Bijkomende specialisatie sportgeneeskunde

Dr. Schatteman Arne
Dr. Schatteman Arne

Afgestudeerd aan de UGent in 2012. Bijkomende specialisatie sportgeneeskunde

Dr. Vandermeulen Eva
Dr. Vandermeulen Eva

Afgestudeerd aan de UGent in 2011.

Dr. Vanherweghe Pieter
Dr. Vanherweghe Pieter

Afgestudeerd aan de UGent in 2015. Bijkomende specialisatie sportgeneeskunde (geen keuringsarts)

Onze praktijkassistentes

 De artsen worden bijgestaan door vier enthousiaste praktijkassistentes. 
Els Trouvé
Els Trouvé

Pascale De Boever
Pascale De Boever

Rita Smekens
Rita Smekens

Kelly Galens
Kelly Galens

Onze gezondheidswerkers

 We werken in de praktijk ook samen met enkele andere disciplines. 
De Sutter Carine
De Sutter Carine

Diëtiste

HP Varendries
09 / 227 64 84
Eigen praktijk
0476 / 68 66 26
Geirnaert Geertrui
Geirnaert Geertrui

Psychologe

HP Varendries
09 / 227 64 84
Eigen praktijk
09 / 374 65 43
0496 / 12 67 35
Braet Sarah
Braet Sarah

Sportdiëtiste

HP Varendries
09 / 227 64 84
Eigen praktijk
0485 / 40 63 02

Huisbezoeken

Wij willen je motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. 

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd:

09 / 227 64 84

Gelieve dit vóór 10u te doen.
Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden.

Wachtdienst

Onze praktijk neemt deel aan het wachtdienstsysteem van Gent.

Tijdens de week van 19u tot 8u en tijdens het weekend kan je voor dringende zaken steeds de wachtdienst bereiken via volgend nieuw nummer:

1733

Sportgeneeskunde

Drie van de artsen in de praktijk (Dr. Schatteman Edwig, Dr. Bruggeman Petra en Dr. Schatteman Arne) zijn ook sportarts. Je kan bij hen ook terecht voor een sportgerelateerd probleem of een keuringsattest. Voor een specifiek onderzoek voor atletiek kan je het best terecht bij Dr. Bruggeman Petra die zich hierin verder gespecialiseerd heeft.
Op 19 februari 2016 hielden we een info-avond rond sportvoeding bij duurlopers – met als eregast Koen Naert, Europees kampioen marathon 2018. De slideshow van die avond kan je bekijken via deze downloadlink. 

Huisregels

Hieronder volgen enkele tips en afspraken die belangrijk zijn om een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering te kunnen garanderen:
Team

Het staat iedereen vrij de arts van zijn/haar voorkeur te consulteren. Wanneer er echter bij deze arts geen plaats meer is, kan je gerust bij één van de collega’s in de praktijk terecht. De artsen uit de praktijk werken nauw samen en overleggen geregeld. Op deze manier proberen we continuïteit van zorg te garanderen en ook onze eigen gezondheid te bewaken. We proberen je steeds zo snel mogelijk te helpen.

Consultaties
  • Probeer steeds op tijd te komen. Indien je niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan tijdig te annuleren, zodat we deze momenten terug kunnen openstellen voor andere patiënten.
  • Jouw huisarts staat ook in voor dringende gevallen, vandaar dat het kan zijn dat je even moet wachten ondanks uw afspraak.
  • Indien je een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren.
  • Je brengt best voor de zekerheid jouw e-ID mee naar de consultatie. Dit om jouw gegeven steeds up-to-date te houden, maar ook omdat allerlei attesten, aanvragen e.d. steeds vaker elektronisch zullen gebeuren.
Attesten & voorschriften
  • Voor het invullen van attesten maak je best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
Nuttige telefoonnummers en websites

Contact

Huisartsenpraktijk Varendries
Eikvarenweg 1, 9031 Drongen

09 / 227 64 84

Gelieve het kort te houden aan de telefoon. 

© 2020 Varendries. Eikvarenweg 1, 9031 Drongen
Website door 
Goldmund